Įvadas

Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu” savininkė yra:
UAB „Horn Distribution (LT)“
Jasinskio g. 16A
LT-01112 Vilnius

Įm.kodas 304079642

PVM kodas LT100009744513 

Tel.: +370 52635143
e-mail: 
vilnius@audioforum.eu

 §1 Sąvokos

Taisyklėse naudojamų sąvokų reikšmės:

 1. Sandėlis – centrinis sandėlis Varšuvoje (02-873), adresas: ul. Kurantów 34, kur komplektuojami Klientų pateikti užsakymai.
 2. „Audio Forum“– – mažmeninės, stacionarios UAB „Horn Distribution (LT)“ priklausančios parduotuvės.
 3. Internetinė parduotuvė „lt.audioforum.eu“ – Paslaugų teikėjui priklausanti internetinė parduotuvė, kurios interneto domeno adresas: lt.audioforum.eu
 4. Klientas – fizinis asmuo, kuris turi pilną arba ribotą teisnumą, juridinis asmuo arba subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, tačiau turintis teisnumą, besinaudojantys Internetine parduotuve „lt.audioforum.eu“ ir visų pirma perkantis joje.
 5. Vartotojas - fizinis asmuo, atliekantis su verslininku teisinius veiksmus, tiesiogiai susijusius su jo vykdoma ūkine arba profesine veikla, bei fizinis asmuo, kuris atlikdamas veiksmus, susijusius su jo vykdoma ūkine arba profesine veikla, taip pat veikia su šia veikla nesusijusiu tikslu ir pastarasis tikslas yra svarbiausias.
 6. Krepšelis – Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ funkcija, kurioje Klientas mato pirkimui parengtus produktus ir kur galima nustatyti ir keisti užsakymą liečiančią informaciją, tame produktų kiekį, pristatymo adresą, duomenis sąskaitai - faktūrai, pasirinktą mokėjimo ir produktų pristatymo būdą. Krepšelyje taip pat galima įvesti nuolaidos kodą.
 7. Nuolaidos kodas – speciali skaičių arba ženklų eilė, kuri duoda Klientui ir (arba) stacionarios parduotuvės Klientui teisę gauti nurodytą nuolaidą produktams.
 8. Užsakymas - Kliento valios pareiškimas, rodantis tiesioginį Kliento siekį sudaryti pardavimo, naudojantis nuotoliniu ryšiu per Internetinę parduotuvę, sutartį, kuriame nurodomas produktų kiekis ir rūšis.
 9. Produktų puslapis – Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ puslapis, kuriame skelbiama siūlomus produktu liečianti informacija.
 10. Mokėjimą atliekantis subjektas – su Paslaugų teikėju bendradarbiaujantis subjektas, tarpininkaujantis atliekant mokėjimą kreditine arba mokėjimo kortele arba elektroniniu lėšų pervedimo būdu.
 11. Klientų aptarnavimo centras – Klientų aptarnavimo centras, į kurį galima kreiptis telefonu +370 52635143 arba elektroninio pašto adresu vilnius@audioforum.eu
 12. Elektroninis lėšų pervedimas - paslauga, leidžianti Interneto parduotuvei lengvai priimti mokėjimus per internetą tiesioginiu elektroniniu lėšų pervedimo būdu. Internetinėje parduotuvėje perkantis Klientas pasirenka vieną iš mokėjimo per internetą būdų ir yra nukreipiamas į banko operacijų paslaugą. Klientui prisijungus, jis gauna parengtą elektroninio lėšų pervedimo formą su nurodyta atitinkama lėšų suma, mokėjimo pavadinimu ir gavėjo duomenimis, kurią tereikia patvirtinti. Patvirtinus elektroninį lėšų pervedimą, Klientas nukreipiamas į Internetinės parduotuvės svetainę.

aukštyn | atgal

§2 Bendrosios nuostatos

 1. Taisyklės apibrėžia naudojimosi Internetine parduotuve „lt.audioforum.eu“, užsakymų pateikimo siūlomiems produktams, Kliento užsakytų produktų išsiuntimo ir priėmimo, mokėjimo už produktus taisykles, Kliento teisę atšaukti užsakymą arba atsisakyti sutarties bei skundų pateikimo ir jų nagrinėjimo taisykles.
 2. Norint naudotis Internetine parduotuve „lt.audioforum.eu“, peržiūrėti informaciją apie pateikiamus produktus ir pateikti užsakymus, būtini:
 3. kompiuteris su interneto prieiga bei interneto naršyklė, kuri atitinka tokius minimalius techninius reikalavimus:
 4. Klientas turi teisę ir privalo naudotis Internetine parduotuve „lt.audioforum.eu“ tik pagal jos paskirtį. Naudodamasis Parduotuve, Klientas negali siųsti Paslaugų teikėjui nelegalaus turinio informacijos.
 5. Paslaugų teikėjas neatsako plačiausiu įstatymu numatytu būdu už bet kokius Parduotuvės „lt.audioforum.eu“ darbo trikdžius ar pertraukas, atsiradusias dėl nenugalimos jėgos (force majeure), Internetinės parduotuvės ir techninės Kliento infrastruktūros neatitikimų ar neleistinos trečiųjų asmenų veiklos.
 6. Norint susipažinti su Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“ pateikta informacija bei jos asortimentu, nereikalingas prisijungimas, o naudojimasis jos funkcijomis yra nemokamas.
 7. Norint užsakyti produktus iš Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ asortimento, prisijungti nebūtina.
 8. 8. Mokėjimai kreditinėmis kortelėmis ir elektroniniai lėšų pervedimai atliekami per atsiskaitymų centrą, priklausantį LUMINOR BANK.

aukštyn | atgal

§3 Naudojimosi Internetine parduotuve „lt.audioforum.eu“ taisyklės ir sąlygos

 1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti paslaugas per Internetinę parduotuvę šiose Taisyklėse nurodytoje srityje bei čia apibrėžtomis sąlygomis.
 2. Apie pastebėtus Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ veiklos trūkumus galima pranešti Paslaugų teikėjui per Klientų aptarnavimo centrą.
 3. Produktus liečiančius skundus Klientas gali pateikti pagal šių taisyklių § 8 nuostatas. Skundai bus nagrinėjami per 14 dienų nuo jų pateikimo dienos.

aukštyn | atgal

§4 Informacija apie produktus

 1. Čia pateikiama informacija apie Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“ esančius produktus yra pasiūlymas sudaryti sutartį pagal Civilinio kodekso 71 str.
 2. Produktų kainos pateikiamos eurais. Jose yra priskaičiuotas būtinas PVM mokestis.
 3. Produktų kainose neįskaičiuotos produktų pristatymo Klientui išlaidos, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei užsakymo vertės ir yra pateikiamos Krepšelyje, Klientui renkantis pageidaujamą pristatymo būdą.
 4. Bendra produktų užsakymo kaina, apimanti produktų kainas ir pristatymo išlaidas, pateikiama Krepšelyje, prieš Klientui pateikiant užsakymą.
 5. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę norimu momentu keisti produktų kainas, taip pat vykdyti arba nutraukti akcijas arba produktų išpardavimą, kas neturi įtakos užsakymams, kurie buvo pateikti prieš kainos pakeitimo, akcijos arba produktų išpardavimo sąlygų pateikimo dieną.
 6. Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ vykdomos akcijos negali būti sumuojamos, nebent jeigu konkrečios akcijos taisyklėse nurodyta kitaip.

aukštyn | atgal

§5 Užsakymų vykdymas

 1. Klientas gali užsakyti produktus, esančius Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ asortimente septynias dienas per savaitę 24 valandas per parą.
 2. Paslaugų teikėjas vykdo tik Užsakymus, pristatomus Lietuvos teritorijoje.
 3. Norint pateikti užsakymą Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
 4. Pasirinkti produktą, spustelėti „Išsamiau“ tam, kad būtų parodyta išsami informacija apie produktą, o tuomet paspausti „Į krepšelį“.
 5. Klientas moka už užsakytus produktus savo pasirinktu būdu: grynais, atsiimant siuntą, arba prieš produktų pristatymą banko pervedimu arba per elektroninių mokėjimų sistemą „eCard“.
 6. Pasirinkus mokėjimą iš anksto, reikia jį atlikti vienu iš sistemoje numatytų mokėjimo būdų. Užsakytas produktas gali būti Klientui pristatytas pagal jo pageidavimą vienu iš toliau pateiktų būdų:
 7. kurjeriui pristatant siuntą Užsakyme Kliento nurodytu adresu,
 8. Paslaugų teikėjas neparduoda prekių urmu ir pasilieka sau teisę apriboti produkto kiekį vienam Užsakymui.
 9. Klientui pateikus Užsakymą, laikoma, kad jis pateikė Paslaugų teikėjui užsakyto Produkto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pasiūlymą.
 10. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę apriboti pristatymo bei mokėjimo būdus atskirais produktų pasirinkimo arba jų kiekio pasirinkimo atvejais. Apribojimo atveju Paslaugų teikėjas apie tai Klientui praneš prieš Užsakymo pateikimą.
 11. Jeigu Sandėlyje nebus užsakyto Produkto arba jeigu dėl kitų priežasčių Kliento Užsakymo nebus galima įvykdyti per Užsakymui numatytą laiką, Paslaugų teikėjas nedelsiant praneš apie tai Klientui, išsiųsdamas elektroninį laišką Užsakyme Kliento pateiktu elektroninio pašto adresu, arba telefonu Kliento pateiktu telefono numeriu.
 12. Jeigu Sandėlyje nebus užsakyto Produkto arba jeigu dėl kitų priežasčių Kliento Užsakymo nebus galima įvykdyti per Užsakymui numatytą laiką, Bendrovė per įstatymų numatytą laikotarpį praneš apie tai Klientui, išsiųsdama elektroninį laišką Užsakyme Kliento pateiktu elektroninio pašto adresu, arba telefonu Kliento pateiktu telefono numeriu.
 13. Jeigu dalies Užsakymo nebus galima įvykdyti, Paslaugų teikėjas gali Klientui pasiūlyti:
 14. visiškai atšaukti Užsakymą (jeigu Klientas nuspręs atšaukti Užsakymą, Paslaugų teikėjas bus atleistas nuo įsipareigojimo jį atlikti);

aukštyn | atgal

§6 Mokėjimo būdai

 1. Už Užsakymą Klientas gali sumokėti vienu iš toliau nurodytų būdų:
 2. Atsiimdamas užsakytą Produktą Kliento nurodytoje stacionarinėje firminėje parduotuvėje „Audio Forum“, mokėdamas grynais arba mokėjimo kortele vienoje iš tuo metu Paslaugų teikėjo akceptuojamų mokėjimo sistemų;
 3. Užsakymas įvykdomas, kuomet Paslaugų teikėjas gauna atitinkamo mokėjimą atliekančio subjekto atlikto mokėjimo patvirtinimą arba tinkamai pateiktą Užsakymą, kuriame nurodytas mokėjimo grynais pristačius mokėjimo būdas.
 4. Klientas gali sumokėti už Užsakymą iš anksto, pasirinkdamas banko pervedimo arba mokėjimo kreditine kortele būdą.
 5. Klientas negali už dalį Užsakymo sumokėti iš anksto, o už likusią dalį sumokėti pristačius.
 6. Klientas gali pasinaudoti galiojančiu Nuolaidos kodu, gautu iš Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu arba kito su Paslaugų teikėju bendradarbiaujančio subjekto. Nuolaidos kodai turi nurodytą galiojimo laiką, per kurį galima jais pasinaudoti. Pasibaigus galiojimo laikui, Nuolaidos kodu negalima pasinaudoti.
 7. Nuolaidos kodas negali būti pakeistas į ekvivalentą grynaisiais pinigais.
 8. Nuolaidos kodo negalima jungti su jokiu kitu Nuolaidos kodu ar kitomis akcijomis, nebent jeigu konkrečios akcijos taisyklėse nurodyta kitaip.

aukštyn | atgal

§7 Užsakymų įvykdymo terminas

 1. Užsakymų įvykdymo terminas bus nurodytas Krepšelyje Užsakymo pateikimo metu bei patvirtintas Klientui išsiųstame elektroniniame laiške. Elektroninio laiško turinys laikomas Užsakymo priėmimo patvirtinimu. Pristatymo terminas taip pat gali būti iš anksto sutarti telefoninio pokalbio tarp Paslaugų teikėjo darbuotojo ir Kliento metu.
 2. Naudodamasis autorizuotais ir patikimais produktų pristatymo būdais, Paslaugų teikėjas dės visas pastangas, kad būtų užtikrintas kuo trumpesnis pristatymo Klientui laikas. Daugeliu atveju, nebent jeigu su Klientu sutarta kitaip, Užsakymas gali būti paruoštas išsiuntimui darbo dieną, einančią po Užsakymo pateikimo dienos. Tai priklauso nuo to, ar produktas yra sandėlyje. Tokia informacija, leidžianti rezervuoti prekę Krepšelyje, yra pateikiama prie išsamaus Produkto aprašymo.
 3. Užsakytas produktas gali būti pristatytas Kliento nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje, naudojantis kurjerių paštu, arba į Kliento pasirinktą parduotuvę „Audio Forum“.
 4. Pristatymo mokestis yra toks:
 5. Klientui atsiimant produktus asmeniškai vienoje iš pasirinktų „Audio Forum“ parduotuvių, pristatymo mokesčio nėra, nepriklausomai nuo užsakymo vertės;
 6. Paslaugų teikėjas nevykdo tokių užsakymų, kurių siuntų pristatymo terminas yra šeštadienį, nebent jeigu su Klientu sutarta kitaip.
 7. Paslaugų teikėjas neatsako už ilgesnį pristatymo laiką arba už nepristatytas siuntas, jeigu Klientas pateikė neteisingus duomenis, visų pirma jeigu pateikė neteisingą pristatymo adresą.

aukštyn | atgal

§8 Skundų nagrinėjimo tvarka

1.  Šis 8-as Taisyklių punktas apibrėžia skundų nagrinėjimo tvarką, taikomą visiems Pardavėjui įteikiamiems skundams, visų pirma skundams dėl Prekių, Pardavimo sutarčių, Elektroninių paslaugų ir kitiems skundams, susijusiems su Pardavėjo ar Internetinės parduotuvės veikla.
2. Atsakomybės pagrindą ir apimtį apibrėžia visuotinai taikomi įstatymai, visų pirma Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių įstatymas ir 2002 m. liepos 18 d. elektroninių paslaugų teikimo įstatymas (Įstatymų leidinys Nr. 144, 1204 pkt.  su pataisomis).
2.1. Išsamias nuostatas, liečiančias skundo dėl Prekės – kilnojamojo daikto, kurį Klientas įsigijo pagal su Pardavėju sudarytą pirkimo sutartį iki 2022 m. gruodžio 31 d., pateikimo tvarką apibrėžia Civilinio kodekso nuostatos, galiojusios iki 2022 m. gruodžio 31 d., visų pirma Civilinio kodekso 556–576 str. Šiose nuostatose visų pirma nurodomas Pardavėjo atsakomybės Kliento atžvilgiu pagrindas ir apimtis, jeigu parduota Prekė turi fizinį ar teisinį defektą (garantija). Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui defektų neturinčią Prekę. Pagal Civilinio kodekso 558 str. 1 d. Pardavėjo atsakomybė pagal garantiją už Prekę, įsigytą, laikantis šiam punkte nurodytos nuostatos, netaikoma Klientui, kuris nėra vartotojas.
2.2. Išsamios nuostatos, liečiančios skundą dėl Prekės – kilnojamojo daikto (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais), išskyrus kilnojamąjį daiktą, kuris yra tik skaitmeninio turinio nešiklis, Kliento įsigyto pagal nuo 2023 m. sausio 1 d. su Pardavėju sudarytą pirkimo sutartį, yra apibrėžtos Vartotojų teisių įstatyme (nuo 2023 m. sausio 1 d. galiojančioje versijoje), visų pirma Vartotojų teisių įstatymo 43a - 43g str. Šiose nuostatose nurodomas Pardavėjo atsakomybės Vartotojui pagrindas ir apimtis, jei Prekė neatitinka Pardavimo sutarties.
2.3. paslaugos arba kilnojamojo daikto, kuris yra tik skaitmeninio turinio nešiklis, Kliento įsigyto pagal Pardavimo sutartį, sudarytą su Pardavėju nuo 2023 m. sausio 1 d. arba iki šios datos, jei tokia Prekė buvo arba turėjo būti pristatyta po tos datos, yra apibrėžtos Vartotojų teisių įstatyme (nuo 2023 m. sausio 1 d. galiojančioje versijoje), visų pirma Vartotojų teisių įstatymo 43h - 43q str. Šiose nuostatose nurodomas Pardavėjo atsakomybės Vartotojui pagrindas ir apimtis, jei Prekė neatitinka Pardavimo sutarties.
3. Skundas gali būti pateiktas:
3.1. raštu, išsiunčiant jį adresu: Žalgirio g.135, LT-08217 Vilnius;
3.2. elektronine forma el. paštu šiuo adresu: vilnius@audioforum.eu
4. Skunde nurodyta prekė gali būti siunčiama arba grąžinama adresu: Žalgirio g.135, LT-08217 Vilnius;
5. Skundo apraše rekomenduojama nurodyti: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, visų pirma pažeidimą ar sutarties neatitikimo pobūdį ir datą; (2) būdą, kaip užtikrinti, kad prekė atitiktų sutartį, arba pareiškimą dėl kainos sumažinimo, sutarties atsisakymą ar kitą reikalavimą; ir (3) skundo pateikusio asmens kontaktinius duomenis – tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą. Čia nurodyti reikalavimai yra tik rekomendacijos ir neturi įtakos skundo, pateikto be rekomenduojamo skundo aprašymo, efektyvumui.
6. Skundo nagrinėjimo metu pasikeitus skundą pateikusio asmens nurodytiems kontaktiniams duomenims, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui.
7. Prie skundo gali būti pridedami su skundo dalyku susiję įrodymai (pvz., nuotraukos, dokumentai ar Prekė). Pardavėjas taip pat gali prašyti skundo pateikėjo pateikti papildomą informaciją arba atsiusti įrodymus (pvz., nuotraukas), jeigu tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą.
8. Pardavėjas į skundą atsakys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos.

aukštyn | atgal

§9 Verslininkus liečiančios nuostatos

1. Šis 9-asis Taisyklių punktas ir visos jame esančios nuostatos yra skirtos ir privalomos tik Klientui ar Paslaugos gavėjui, kuris nėra vartotojas. Nuo 2021 m. sausio 1 d. bei nuo tos datos sudarytoms sutartims jis taip pat taikomas ir Klientui ar Paslaugų gavėjui, kuris nėra fizinis asmuo, sudarantis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo vykdoma ūkine veikla, kai iš tokios sutarties turinio matyti, kad ji nėra tam asmeniui profesinio pobūdžio sutartis, visų pirma susijusi su jo vykdomos verslo veiklos dalyku, paskelbtu, remiantis Centrinio registro ir informacijos apie ūkinę veiklą nuostatomis.
2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos. Tokiu atveju Pardavimo sutarties galima atsisakyti, nenurodant priežasties. Dėl to neatsiranda Kliento pretenzijų Pardavėjui pateikimo pagrindas.
3. Pardavėjui netaikoma atsakomybė pagal Prekės garantijos ar Prekės neatitikimo Pardavimo sutarčiai nuostatas.
4. Pardavėjas atsakys į skundą per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos.
5. Pardavėjas turi teisę apriboti galimus atsiskaitymo būdus, įskaitant reikalavimą visiškai ar iš dalies atlikti išankstinį apmokėjimą, neatsižvelgiant į Kliento pasirinktą mokėjimo būdą ir Pardavimo sutarties sudarymo faktą.
6. Paslaugų teikėjas gali nedelsdamas ir nenurodydamas priežasties nutraukti Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, atsiųsdamas atitinkamą pareiškimą Paslaugos gavėjui.
7. Paslaugų teikėjo/Pardavėjo atsakomybė Paslaugos gavėjo/Kliento atžvilgiu, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, yra apribota (ir kaip vienos pretenzijos dalis, ir dėl visų pretenzijų kartu) iki pagal Pardavimo sutartį sumokėtos kainos ir pristatymo išlaidų, tačiau neviršija vieno tūkstančio zlotų. Šiame punkte nurodytas sumos limitas taikomas visoms Paslaugos gavėjo/Kliento pretenzijoms Paslaugos teikėjui/Pardavėjui, taip pat ir tuo atveju, jei Pardavimo sutartis nesudaroma arba pretenzijos nėra susijusios su Pardavimo sutartimi. Paslaugų teikėjas/Pardavėjas atsako Paslaugos gavėjui/Klientui tik už tipinę žalą, kurios nebuvo galima numatyti sutarties sudarymo metu, ir neatsako už prarastą pelną. Pardavėjas taip pat neatsako už siuntos vėlavimą.
8. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Pardavėjo/Paslaugų teikėjo ir Kliento/Paslaugos gavėjo, perduodami teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Pardavėjo/Paslaugų teikėjo buveinė.

§10 Nuomonės apie produktus

1. Pardavėjas suteikia galimybę savo Klientams išreikšti ir susipažinti su nuomonėmis apie Produktus ir Internetinę parduotuvę šiame Taisyklių skyriuje nustatytomis sąlygomis.
2. Išreikšti savo nuomonę Klientas gali, naudodamas formą, kuri leidžia pridėti nuomonę apie Produktą ar Internetinę parduotuvę. Šią formą galima rasti tiesiogiai Internetinės parduotuvės svetainėje (taip pat naudojant valdiklį) arba individualioje nuorodoje, kurią po Produkto pirkimo Klientas gavo jo nurodytu el. pašto adresu. Pridėdamas nuomonę, Klientas, gali pridėti ir grafinį įvertinimą arba Produkto nuotrauką, jei tokia versija yra nuomonės formoje.
3. Nuomonė gali būti išreiškiama tik apie Pardavėjo internetinėje parduotuvėje faktiškai įsigytus Produktus. Ją išreikšti gali tik Klientas, kuris tokį Produktą įsigijo. Siekiant išreikšti nuomonę apie Produktą, draudžiama sudaryti fiktyvias ar tariamas Pardavimo sutartis,. Nuomonę apie Internetinę parduotuvę gali pateikti asmuo, kuris yra Internetinės parduotuvės Klientas.
4. Klientų nuomonių išreiškimas negali būti naudojamas neteisėtai veiklai, visų pirma veiklai, susijusiai su nesąžiningos konkurencijos veiksmais arba pažeidžiančiai Pardavėjo ar trečiųjų asmenų asmenines, intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises. Paskelbdamas nuomonę, Klientas įsipareigoja elgtis, vadovaudamasis teisės aktais, šiomis Taisyklėmis ir visuotinai priimtais padorumo principais.
5. Nuomonės gali būti paskelbtos tiesiogiai Internetinės parduotuvės svetainėje (pvz., prie konkretaus Produkto) arba išorinėje su Pardavėju bendradarbiaujančioje ir nuomones renkančioje svetainėje, į kurią Pardavėjas pateikia nuorodą Internetinės parduotuvės svetainėje (įskaitant Internetinės parduotuvės svetainėje esantį išorinį valdiklį).
6. Pardavėjas užtikrina, kad paskelbtas nuomones apie Produktus išreikštų Produktą įsigiję Klientai. Tikrindamas, ar nuomonę išreiškė Internetinės parduotuvės Klientai, Pardavėjas imasi toliau nurodytų veiksmų:
6.1. Norint išreikšti nuomonę, naudojant Internetinės parduotuvės svetainėje pateiktą formą, Paslaugų teikėjas visų pirma būtinai tikrina nuomonę išreiškiantį asmenį. Tikrinama, ar nuomonė atitinka Taisykles, visų pirma, ar nuomonę išreiškiantis asmuo yra Internetinės parduotuvės Klientas. Pardavėjas tikrina, ar asmuo įsigijo Produktą Internetinėje parduotuvėje. Nuomonės apie Produktą atveju jis papildomai tikrina, ar asmuo įsigijo Produktą, apie kurį išreiškia nuomonę. Patikrinimas atliekamas nedelsiant.
6.2. Pardavėjas savo Klientams (taip pat ir per išorinę nuomonių rinkimo svetainę, su kuria bendradarbiauja) siunčia individualią nuorodą pirkimo metu pateiktu elektroninio pašto adresu. Tokiu būdu tik Pirkėjas, pirkęs Produktą Internetinėje parduotuvėje, gauna prieigą prie nuomonės formos. 6.3. Jei Pardavėjui kilo abejonių arba iš kitų Klientų ar trečiųjų šalių jis gavo informaciją, kad nuomonės neišreiškė Klientas arba kad konkretus Klientas neįsigijo Produkto, Pardavėjas pasilieka teisę susisiekti su nuomonės autoriumi ir išsiaiškinti bei patvirtinti, kad jis iš tikrųjų yra Internetinės parduotuvės Klientas arba įsigijo Produktą, apie kurį išreiškia nuomonę.
7. Visas pastabas, apeliacijas dėl nuomonių peržiūros ar abejones, ar tokią nuomonę išreiškė Klientas, ar konkretus Klientas įsigijo konkretų Produktą, galima pateikti taip, kaip nurodyta Taisyklių 6 punkte esančioje skundų pateikimo tvarkoje.
8. Pardavėjas neskelbia ir neįpareigoja jokiam kitam asmeniui skelbti melagingus Klientų atsiliepimus ar rekomendacijas, taip pat neiškraipo Klientų atsiliepimų ar rekomendacijų, siekdamas reklamuoti savo Produktus. Pardavėjas skelbia tiek teigiamus, tiek ir neigiamus atsiliepimus. Pardavėjas nepateikia remiamų atsiliepimų.

§11 Garantija

 1. Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“ siūlomi Produktai yra nauji.
 2. Internetinė parduotuvė „lt.audioforum.eu“ privalo pristatyti Klientui Produktus be defektų, t.y. atitinkančius parduotuvės interneto svetainėje esantį aprašymą.
 3. Paslaugų tiekėjo siūlomiems Produktams suteikiama pardavėjo arba platintojo garantija, kurios sąlygos yra pateiktos pridėtoje garantijos kortelėje. Jeigu nenurodoma kitaip, standartinis Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“ siūlomiems Produktams suteikiamas garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo Produkto įsigijimo datos. Nepriklausomai nuo pardavėjo garantijos kai kuriems Produktams gali būti suteikiama papildoma gamintojo garantija, kurios išsamios sąlygos nurodomos prie Produkto pridėtame garantijos dokumente. Pasinaudojimas gamintojo garantijos suteikiamomis teisėmis neapriboja vartotojo teisės į platintojo suteikiamą garantiją.
 4. Jeigu Produktas neatitinka sutarties, Klientas gali pasinaudoti savo teise, kuri priklauso jam pagal gamintojo arba platintojo suteikiamą garantiją. Tokiu atveju pateikiamas skundas pagal Taisyklių § 8 nuostatas.

aukštyn | atgal

§12 Garantinio laikotarpio pratęsimas

 1. Kai kuriems iš siūlomų Produktų Klientas turi teisę nemokamai pratęsti garantijos laikotarpį iki 3 (trijų) arba 5 (penkerių) metų nepriklausomai nuo prekės ženklo, asortimento serijos ar konkretaus produkto. Informacija apie garantinio laikotarpio pratęsimo galimybes ir sąlygas pateikiama  https://lt.horn.eu/
 2. 2. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę pakeisti papildomo garantinio laikotarpio suteikimo sąlygas, atsižvelgdamas į produktų gamintojų arba platintojų siūlomus pakeitimus. Galimi sąlygų pakeitimai nebus taikomi jau suteiktiems pratęstiems garantiniams laikotarpiams.

aukštyn | atgal

§13 Užsakymo atšaukimas ir sutarties atsisakymas

 1. Klientas gali atšaukti pateiktą Užsakymą tol, kol Produktai dar nėra paruošti išsiuntimui, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo centrą.
 2. Vartotojas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“ įsigyto Produkto pardavimo sutarties, nepateikdamas priežasties, per 45 kalendorinių dienų nuo Produkto gavimo datos (14 dienų pagal 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 27 str.)
 3. Vartotojas atsako už prekės vertės sumažėjimą dėl jos vartojimo daugiau nei yra būtina, siekiant nustatyti daikto savybes ir funkcijas. Tokiu atveju vartotojas privalo padengti Pardavėjui su tuo susijusias jo patirtas išlaidas.
 4. Teisė atsisakyti sutarties nepriklauso vartotojui, kuris sudarė tokias sutartis:
 5. paslaugų teikimo sutartį, jeigu vartotojui davus aiškų sutikimą, verslininkas visiškai suteikė paslaugą, o vartotojas prieš paslaugos suteikimą buvo informuotas apie tai, kad verslininkui paslaugą suteikus, vartotojas neteks teisės atsisakyti sutarties;
 6. Sutarties atsisakyti norintis Klientas turi pateikti raštišką pareiškimą per šios dalies 2 pkt. nurodytą laiką. Paslaugų teikėjas grąžins Klientui jo sumokėtą sumą, t.y. Produkto kainą per 14 kalendorinių dienų nuo pareiškimo gavimo datos bei užsakyto Produkto grąžinimo. Sutarties atsisakymo pareiškimo pavyzdį galima atsisiųsti iš Priedas Nr1. arba puslapio apačioje esančio skirtuko „Klientų aptarnavimas“.
 7. Paslaugų teikėjas nepriima siuntų, kurios jam grąžinamos, sumokant pristačius, ir neatsako už su tokiomis siuntomis susijusias išlaidas.
 8. Išlaidas, susijusias su Produktų grąžinimu, atsisakius sutarties, dengia Klientas.
 9. Jeigu Klientas atsisako sutarties ir neatsiima siuntos, už kurią mokama pristačius, pagal Vartotojų teisių įstatymo 34 str. 2 pkt. jis turės padengti faktiškas ir tiesiogines siuntos grąžinimo siuntėjui išlaidas.

aukštyn | atgal

§12 Sumokėtos sumos grąžinimas

 1. Kliento sumokėta suma bus Klientui sugrąžinta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu:
 2. užsakymas atšaukiamas;
 3. Paslaugų teikėjas grąžins Klientui sumokėtą sumą:
 4. į Kliento banko sąskaitą, susijusią su kreditine arba mokėjimo kortele, jeigu už Produktą buvo sumokėta iš anksto banko pervedimu arba kreditine kortele arba jeigu buvo sumokėta kurjeriui, Produktą pristačius;
 5. Iš Klientui grąžinamos sumos sutarties atsisakymo atveju (jeigu už Produktą sumokėta iš anksto), Klientui neatsiėmus jam išsiųsto Produkto, bus atskaičiuotos tiesioginės Produkto grąžinimo išlaidos, kurias pagal Vartotojų teisių įstatymo 34 str. 2 pkt. bei šių Taisyklių § 11 dengia Klientas.

aukštyn | atgal

§13 Akcijos ir išpardavimai

 1. Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ interneto svetainėje gali būti pateikiama informacija apie Produkto kainą mažinančias akcijas, kurios kiekvieną kartą nurodomos konkrečiai prekei skirtame puslapyje.
 2. Skirtuke „Išpardavimas“ siūlomi Produktai – tai produktai, kurių kaina gali būti sumažinta, kadangi:
 3. Produktas priklauso senesnei serijai;
 4. Akcijos kaina gali priklausyti nuo Užsakymo pateikimo metu pateikiamo Nuolaidos kodo. Tuomet mažesnė kaina nebus matoma Produkto puslapyje, o rodoma Krepšelyje, baigiant pateikti Užsakymą.
 5. Akcijos negali būti jungiamos su kitomis Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ akcijomis, nebent jeigu aiškiai nurodyta kitaip.
 6. Jeigu akcijos metu Klientas užsakė komplektą, pagal § 11 galima atšaukti tik viso komplekto užsakymą.

aukštyn | atgal

§14 Naudota elektroninė įranga

 1. Paslaugų teikėjas praneša, kad pagal 2005 m. liepos 29 d. įstatymą „Dėl panaudotos elektroninės įrangos“ (OL, 2013, 1155 pkt. su vėlesnėmis pataisomis) buitinės įrangos vartotojas privalo atiduoti panaudotą įrangą į tokios įrangos surinkimo punktą. Mažmeninis pardavėjas, parduodamas buitinę įrangą, privalo nemokamai priimti panaudotą įrangą, kurios kiekis neviršija parduodamos naujos įrangos kiekio, jeigu panaudota įranga yra tokio pat tipo.
 2. Laikydamasis aukščiau nurodytų teisinių nuostatų, įsigydamas elektros prietaisus ir elektroninę įrangą Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“,
 3. Klientas gali atiduoti panaudotus elektros ir elektroninius prietaisus, jeigu jų kiekis neviršija įsigytos naujos įrangos kiekio ir jeigu įsigyta tokia pati įranga. Įrangą atiduoti galima stacionarioje parduotuvėje „Audio Forum“, jeigu pateikdamas užsakymą, Klientas nusprendė asmeniškai atsiimti įrangą vienoje iš konkrečių parduotuvių, arba pristatyti įrangą savo sąskaitą į Sandėlį.

aukštyn | atgal

§15 Naujienlaiškis

 1. Klientas turi galimybę išreikšti sutikimą ir gauti komercinę informaciją elektroniniu būdu, pažymėdamas atitinkamą laukelį internetinėje svetainėje.
 2. Jeigu Klientas išreikš sutikimą, nurodytu elektroninio pašto adresu gaus Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ naujienlaiškį, t.y., Paslaugų teikėjo savo vardu ir trečiųjų asmenų pavedimu siunčiamą komercinę informaciją.
 3. Klientas turi teisę atsisakyti naujienlaiškio bet kuriuo metu, spustelėdamas nuorodą „atsisakyti naujienlaiškio“, esančią gauto naujienlaiškio apačioje, arba kreipdamasis į Klientų aptarnavimo centrą vilnius@audioforum.eu.

aukštyn | atgal

§16 Baigiamosios nuostatos

 1. Informacija apie produktus, pateikiama Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ tinklalapyje nėra pasiūlymu Civilinio kodekso prasme.
 2. Paslaugų teikėjas stengiasi, kad informacija apie produktus atitiktų tikrąsias visų produktų savybes ir funkcijas, tačiau Paslaugų teikėjas neatmeta galimybės, kad produktų aprašymuose gali atsirasti raštvedybos klaidų. Produktų nuotraukos yra tik pavyzdžiai ir iliustruoja konkrečiai juose nurodytus modelius.
 3. Visi Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ tinklalapyje panaudoti produktų pavadinimai naudojami identifikaciniais tikslais ir gali būti įstatymų saugomi.
 4. Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ tinklalapyje pateiktos kainos gali skirtis nuo stacionariose „Audio Forum“ parduotuvėse nurodytų kainų, tačiau jeigu Klientas stacionarioje parduotuvėje atsiima produktus, užsakytus Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“, jam taikomos Internetinės parduotuvės kainos.
 5. Paslaugų teikėjas neatsako už galimas technines problemas arba trikdžius, tame ir duomenų persiuntimo greitį, kurie gali atsirasti Kliento naudojamoje kompiuterinėje įrangoje, baigiamajame prietaise, elektroninėje sistemoje arba telekomunikacijų infrastruktūroje, leidžiančioje Klientui tinkamai naudotis Internetine parduotuve „lt.audioforum.eu“.
 6. Paslaugų teikėjas neatsako už naudojimosi Internetine parduotuve „lt.audioforum.eu“ pasekmes, jeigu Klientas naudojasi parduotuve, pažeisdamas taikytinų teisės aktų ar šių taisyklių nuostatas arba šioje srityje taikoma praktiką.
 7. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę nutraukti arba sustabdyti paslaugų teikimą Internetinėje parduotuvėje „lt.audioforum.eu“ dėl techninės bazės priežiūros arba jos plėtimo, jeigu tai nepažeis Kliento teisių.
 8. Šiose taisyklėse nereguliuojamais atvejais taikomi Lenkijos teisės aktai, visų pirma Civilinio kodekso, Ypatingų komercinės prekybos taisyklių bei Civilinio kodekso pataisų įstatymo, Kai kurių vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Kovos su nesąžininga komercine veikla įstatymo nuostatos.
 9. Visi galimi ginčai tarp Kliento, kuris nėra vartotojas pagal Civilinio kodekso nuostatas, ir Paslaugų teikėjo bus visų pirma sprendžiami taikiai, o jeigu tai nepavyks, Paslaugų teikėjo buveinę atitinkančiame teisme.
 10. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę keisti Taisykles dėl teisinių, organizacinių arba techninių priežasčių. Taisyklių pakeitimas įsigalioja naujos versijos paskelbimo Internetinės parduotuvės „lt.audioforum.eu“ interneto svetainėje dieną. Klientų užsakymai, pateikti prieš naujų Taisyklių įsigaliojimą, vykdomi, laikantis ankstesnių nuostatų.

aukštyn | atgal

§17 Privatumo politika

Privatumo politika
Dėkojame, kad domitės mūsų parduotuve internete. Jūsų privatumo apsaugojimas mums yra labai svarbus. Informacijoje apie privatumo politiką yra pateikta detali informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenų administratorius yra: HORN DISTRIBUTION (LT) UAB J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius el. paštas:  vilnius@audioforum.eu.1. Prieiga prie duomenų ir hostingas
Mūsų interneto puslapiuose galima prisijungti nenurodant savo asmeninių duomenų. Kiekvieną kartą atidarant interneto puslapį serveris automatiškai įrašo taip vadinamus serverio logus, o taip pat ieškomo failo pavadinimą, jūsų IP adresą, puslapio peržiūros datą ir valandą, persiųstų duomenų kiekį, užklausą pateikusio interneto paslaugų tiekėjo informaciją (prieigos duomenis) bei dokumentuoja tinklalapio atidarymą.
Šie duomenys yra analizuojami tik siekiant užtikrinti tinkamą tinklalapio funkcionavimą ir tam, kad pagerinti mūsų pasiūlymą. Aukščiau nurodyta informacija, interesų vertinimo atžvilgiu, yra skirta užtikrinti mūsų teisiškai pagrįstą interesą, kurio tikslas yra tinkamai pateikti mūsų pasiūlymą. Visi prieigos metu gauti duomenys yra pašalinami per septynias dienas nuo jūsų paskutinio apsilankymo tinklalapyje.

Hostingo paslaugos, kurias teikia išorinis tiekėjas
Mūsų užsakymu duomenų apdorojimą atlieka išorinis tiekėjas, kuris teikia paslaugas hostingo ir tinklalapių prezentacijos srityje. Visi duomenys, kurie šioje privatumo politikoje aprašytu būdu buvo sukaupti, naudojant mūsų tinklalapį arba tam skirtose interneto parduotuvėje pateiktose formose, yra saugomi šio paslaugų teikėjo serveriuose. Apdorojimas kituose serveriuose vyksta tik tiek, kiek nurodyta šioje privatumo politikoje.
Šis paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje esančioje šalyje.

2. Duomenų kaupimas ir apdorojimas sutarties įgyvendinimo tikslu
Mes renkame asmeninius duomenis, kai jūs mums juos perduodate pateikdami užsakymą arba susisiekdami su mumis (pvz., naudodami kontaktinę formą, pokalbį internete ar el. laišką). Privalomi laukai yra pažymėti, nes juose nurodomi duomenys, kurie yra būtini įgyvendinti sutartį arba užklausos, dėl kurios jūs į mus kreipiatės, išnagrinėjimui. Be jų pateikimo negalėsite užbaigti užsakymo arba susisiekti su mumis. Kokie duomenys renkami galima matyti iš formų, į kurias įvedami duomenys. Įgyvendinus sutartį jūsų duomenų naudojimas yra apribojamas,  o pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui, kuris yra reikalingas mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių apskaitą atžvilgiu, duomenys bus ištrinti arba jei išreiškėte sutikimą tolesniam šių duomenų naudojimui ar mes pasiliekame teisę juos naudoti įstatymo numatytais atvejais - tokiu atveju apie tai mes informuojame jus šioje privatumo politikoje.

3. Duomenų perdavimas
Vykdant sutartį, jei reikia pristatyti užsakytas prekes, mes persiunčiame jūsų duomenis kurjerių įmonei, kuri teikia prekių pristatymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kurį mokėjimo paslaugų teikėją pasirenkate užsakymo procese, mokėjimo tikslais mes perkeliame šiuo tikslu surinktus mokėjimo duomenis į mokėjimo paslaugas aptarnaujančią kredito įstaigą ir galbūt mūsų arba jūsų pasirinktam mokėjimo paslaugų teikėjui. Kai kurie mokėjimo paslaugų teikėjai, jei jūs esate jų tinklalapyje sukūrę paskyrą, duomenis renka patys. Tokiais atvejais užsakymo metu jūs turite prisijungti prie savo mokėjimo paslaugų teikėjo pateikdami savo prieigos duomenimis. Tada taip pat taikoma atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo privatumo politika.
Domenų perdavimas kurjerių firmai
Jei užsakymo metu arba po jo, jūs pateikiate mums savo el. pašto adresą ir telefono numerį, mes juos perduosime kurjerių įmonei, kad ji galėtų su jumis susisiekti prieš pristatydama užsakymą, pristatymo laiko patvirtinimo tikslu. Tai skirta tam, kad apsaugoti mūsų teisėtus interesus, kad užsakymas būtų įvykdytas greitai ir tinkamai.

Aukščiau nurodytas sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, mūsų kontaktiniu adresu, nurodytu skyriuje "Mūsų kontaktiniai duomenys ir jūsų teisės", išsiunčiant mums atitinkamą pranešimą arba išsiunčiant pranešimą tiesiai į kurjerio įmonę žemiau nurodytu adresu. Gavę informaciją apie sutikimo panaikinimą, mes ištrinsime jūsų pateiktus duomenis, išskyrus tuos atvejus, kai jūs aiškiai sutinkate toliau naudoti savo duomenis kitiems tikslams arba jei mes pasiliekame teisę toliau naudoti duomenis įstatymų numatytais atvejais – apie tai mes informuosime jus šiame pranešime.
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki
General Logistics Systems B.V. Breguetlaan 28-30 1438 BC Oude Meer  The Netherlands

4. El. Laiškas – naujienlaiškis
Reklama siunčiama el. paštu užsiprenumeravus naujienlaiškį
Jei užsiprenumeruosite mūsų naujienlaiškį, šiam tikslui mes naudosime tam reikalingus arba atskirai pateiktus jūsų duomenis tam, kad remiantis jūsų suteiktu sutikimu reguliariai elektroniniu būdu siųsti jums mūsų naujienlaiškius.
Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti naujienlaiškį, atsiųsdami mums pranešimą su atitinkama informacija arba naudodami atitinkamą naujienlaiškyje patalpintą nuorodą. Po išregistravimo mes ištrinsime jūsų el. pašto adresą, nebent jūs aiškiai sutinkate toliau naudoti savo duomenis kitiems tikslams arba jei mes pasiliekame teisę toliau naudoti duomenis įstatymų numatytais atvejais – apie tai mes informuosime jus šiame pranešime.
Naujienlaiškis yra siunčiamas duomenų apdorojimui paslaugų teikėjui, kuriam šiuo tikslu mes pateikiame jūsų el. pašto adresą.
Šis paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje esančioje šalyje.

5. Slapukai (cookies) ir internetinė analitika  
Kad mūsų svetainė taptų patrauklesnė ir būtų suteikta galimybė naudotis tam tikromis funkcijomis atitinkamiems produktams rodyti arba rinkos tyrimams atlikti, mes naudojame vadinamuosius slapukus. Tai, kaip analizės ir interesų vertinimo dalis, padeda apsaugoti mūsų teisėtai pagrįstą interesą, kurio tikslas yra optimalus pasiūlymo pateikimas. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie automatiškai išsaugomi jūsų galiniame įrenginyje. Kai kurie naudojami slapukai yra ištrinami po interneto naršyklės sesijos pabaigos, tai yra po jos uždarymo (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai yra saugomi jūsų galiniame įrenginyje ir suteikia galimybę atpažinti naršyklę, kai kitą kartą pateksite į svetainę (nuolatiniai slapukai). Slapukų saugojimo laikas yra nurodomas jūsų žiniatinklio naršyklės slapukų nustatymuose. Tokiu būdu naršyklė gali būti sukonfigūruota taip, kad gauti informaciją apie slapukų naudojimą ir tam tikrais atvejais būtų galimybė nuspręsti dėl jų priėmimo arba atmetimo. Naršyklės įvairiais būdais tvarko slapukų nustatymus. Pagalbiniame naršyklės meniu rasite paaiškinimus dėl slapukų nustatymų keitimo. Juos galima rasti šiose nuorodose:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/en/privacy-and-security/removing-cookies/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Jei nesutinkate naudoti slapukus, mūsų svetainės funkcijos gali būti ribotos.
Ši svetainė yra susieta su "Google Analytics" (žr. žemiau) ir taip pat su vadinamais "DoubleClick" slapukais, leidžiančiais atpažinti naršyklę, jei naudojate kitas svetaines. Informacija, kurią automatiškai sukuria slapukai dėl jūsų naudojamos svetainės, yra perduodama "Google" serveriui Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ji yra saugoma. Dėl to, kad šioje svetainėje aktyvuotas IP anonimizavimas, jūsų IP adresas prieš perduodant duomenis Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose valstybėse, kurios yra Europos ekonominės erdvės šalys, yra sutrumpinamas. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas į "Google" serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten sutrumpinamas. Anoniminis IP adresas, kurį jūsų naršyklė pateikia "Google Analytics", nėra susijęs su kitais "Google" duomenimis.

"Google" naudos šią informaciją, kad sudarytų ataskaitą apie veiklą svetainėje ir teiktų kitas su svetainės naudojimu susijusias paslaugas. Tai, kaip analizės ir interesų vertinimo dalis, padeda apsaugoti mūsų teisėtai pagrįstą interesą, kurio tikslas yra optimalus ir veiksmingas mūsų svetainės veikimas rinkoje. "Google" perduos nurodytą informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja įstatymai, arba jei trečiosios šalys "Google" apdoroja minėtus duomenis.
"Google Double Click" yra "Google LLC" pasiūlymas. (www.google.com). "Google LLC" yra įsikūrusi JAV ir yra sertifikuota "EU-US-Privacy Shield". Dabartinis sertifikatas yra prieinamas šioje nuorodoje. Remdamasi JAV ir Europos Komisijos susitarimu, pastaroji nustatė tinkamą duomenų apsaugos lygį įmonėms, kurias sertifikavo "Privacy Shield".

Jūs galite išjungti "DoubleClick" slapukus spustelėję šią nuorodą. Be to, galite gauti informacijos apie slapukų naudojimą ir atitinkamus nustatymus "Digital Advertising Alliance" svetainėje. Taip pat jūs galite taip sukonfigūruoti savo naršyklę, kad gautumėte informaciją apie slapukų naudojimą ir galėtumėte nuspręsti ar juos tikrais atvejais atmesti arba pilnai priimti. Jei nesutinkate naudoti slapukų, mūsų svetainės funkcijos gali būti ribotos.
"Google" (Universal) "Analytics" naudojimas žiniatinklio analizės tikslais
Mūsų tinklalapyje yra naudojama "Google" (Universal) "Analytics", "Google Inc." žiniatinklio analizės priemonė (www.google.com). Tai, kaip analizės ir interesų vertinimo dalis, padeda apsaugoti mūsų teisėtai pagrįstą interesą, kurio tikslas yra optimalus pasiūlymo pateikimas. "Google" (universalusis) "Analytics" naudoja metodus, leidžiančius jums analizuoti, kaip naudojatės svetaine, pvz., slapukus. Automatiškai surinkta informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine, paprastai perkeliama į "Google" serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten yra saugoma. Dėl to, kad šioje svetainėje aktyvuota IP anonimizavimas, jūsų IP adresas sutrumpinamas prieš perduodant duomenis Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose valstybėse, kurios yra Europos ekonominės erdvės šalys. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas į "Google" serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur yra sutrumpinamas. Anoniminis IP adresas, kurį jūsų naršyklė pateikia "Google Analytics", iš esmės nėra susijęs su kitais "Google" duomenimis.

"Google LLC" yra įsikūrusi JAV ir yra sertifikuota "EU-US-Privacy Shield". Dabartinis sertifikatas yra prieinamas šioje nuorodoje. Remdamasi JAV ir Europos Komisijos susitarimu, pastaroji nustatė atitinkamą duomenų apsaugos lygį įmonėms, kurias sertifikavo "Privacy Shield".
Jūs galite užkirsti kelią slapukų surinktų duomenų registravimui, kai naudositės mūsų svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) ir "Google" apdoros šiuos duomenis, jei atsisiųsite ir įdiegsite naršyklės papildinį, esantį šioje nuorodoje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Taip pat, vietoj to, kad įdiegtumėte naršyklės papildinį, galite spustelėti šią nuorodą, kad išjungtumėte "Google Analytics" duomenų rinkimą mūsų svetainėje. Atšaukimo slapukas bus išsaugotas jūsų galiniame įrenginyje. Jei ištrinate slapukus, pirmiau turite spustelėti aukščiau pateiktą nuorodą dar kartą.

6. Reklamos vykdymas internetinio marketingo pagalba
"Google AdWords Remarketing
"Google Adwords" pagalba mes reklamuojame savo svetainę paieškos rezultatuose ir trečiųjų šalių tinklalapiuose. Šiuo tikslu kiekvienas lankytojas, apsilankęs mūsų tinklalapyje yra automatiškai paliekamas įrenginyje. "Google" slapuko pakartotinės rinkodaros failas, kuris leidžia rodyti pomėgių skelbimus, naudoja pseudonimų kodą (ID) ir pagal lankomus puslapius gali rodyti skelbimus pagal pomėgius. Tai, kaip analizės ir interesų vertinimo dalis, padeda apsaugoti mūsų teisėtai pagrįstą interesą, kurio tikslas yra optimalus mūsų svetainės veikimas rinkoje.
Tolesnis duomenų apdorojimas vyksta tik tuo atveju, jei jūs sutinkate, kad "Google" sujungs naršymo istoriją ir jos taikymą su savo sąskaita ir naudos jūsų "Google" paskyros informaciją, kad suasmenintų skelbimus rodomus svetainėse. Jei lankydamiesi mūsų svetainėje būsite prisijungę su "Google", "Google" naudos jūsų duomenis kartu su "Google Analytics" duomenimis, kad pakartotinės rinkodaros tikslais sukurtų ir apibrėžtų tikslines grupes skirtinguose įrenginiuose. Tuo tikslu "Google" laikinai sujungia jūsų asmeninę informaciją su "Google Analytics" duomenimis, siekdama sukurti tikslines grupes.

"Google AdWords" pakartotinės rinkodaros paslauga yra "Google LLC" (www.google.pl) pasiūlymas. "Google LLC" yra įsikūrusi JAV ir yra sertifikuota "EU-US-Privacy Shield". Dabartinis sertifikatas yra prieinamas pagal nurodytą nuorodą. Remdamasi JAV ir Europos Komisijos susitarimu, pastaroji nustatė tinkamą duomenų apsaugos lygį įmonėms, kurias sertifikavo "Privacy Shield".

Galite išjungti slapukus, naudojamus pakartotinei rinkodarai, spustelėdami šią nuorodą. Be to, galite gauti informacijos apie slapukų naudojimą ir tinkamus nustatymus svetainėje Digital Advertising Alliance.

7. Socialinių tinklų įskiepiai
Socialinių tinklų įskiepių panaudojimas
Mūsų svetainėje yra naudojami taip vadinami socialinių tinklų svetainių socialiniai įskiepiai ("plugins"). Rodant mūsų tinklalapį, kuriame yra tokie papildiniai, jūsų naršyklė nustatys tiesioginį ryšį su "Facebook", "Google", "Twitter" ar "Instagram" serveriais. Įskiepio turinį teikia nurodytas paslaugų teikėjas tiesiai į jūsų naršyklę, kuri yra integruota į svetainę. Dėl šios integracijos paslaugų teikėjai gauna informaciją, kad jūs savo naršyklėje žiūrėjote mūsų tinklalapį, net jei jūs neturite savo profilio pas nurodytą paslaugų teikėją ir tuo metu nebuvo prisijungę. Šią informaciją (įskaitant jūsų IP adresą) jūsų naršyklė atsiunčia tiesiai į paslaugų teikėjo serverį (kai kurie serveriai yra JAV), kur ji yra saugoma. Jei jūs prisijungėte prie vienos iš socialinių tinklų svetainės, paslaugų teikėjas galės tiesiogiai priskirti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje į jūsų profilį socialiniame tinkle. Jei naudosite įskiepius, pvz. spustelėkite mygtuką "Like" arba "Share", atitinkama informacija taip pat bus siunčiami tiesiai į paslaugų teikėjo serverį ir ten saugoma. Be to, ši informacija bus paskelbta socialinių tinklų svetainėje ir bus rodoma žmonėms, esantiems jūsų kontaktų sąraše.
Duomenų rinkimo tikslas ir apimtis bei paslaugų teikėjo tolesnis jų apdorojimas bei naudojimas, taip pat ir galimybė susisiekti su jumis, jūsų teisės šioje srityje bei galimybė nustatyti parametrus jūsų privatumui apsaugoti, yra aprašyti paslaugų teikėjų privatumo politikoje.
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Jei jūs nenorite, kad socialinių tinklų svetainės priskirtų duomenis, surinktus per mūsų svetainės apsilankymą tiesiai į jūsų profilį tam tikroje svetainėje, prieš apsilankydami mūsų svetainėje jūs turite atsijungti nuo šios svetainės. Taip pat galite visiškai užkirsti kelią įskiepio įkėlimui į puslapį naudodami atitinkamus naršyklės plėtinius, pvz., blokuojant scenarijus su „NoScript“ (http://noscript.net/)."
Vaizdo įskiepiai "YouTube"
Šioje svetainėje yra integruotas kitų paslaugų teikėjų turinys. Vaizdo įskiepį "YouTube" teikia "Google Inc." ("Paslaugų teikėjas"). "Youtube" paslaugą valdo "Google LLC", 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV ("Google").
Jei vaizdo medžiaga iš "YouTube" yra mūsų svetainėje, yra padidinama asmens duomenų apsauga. Tai reiškia, kad "YouTube" neleidžia atsisiųsti ir išsaugoti informacijos apie žmones, apsilankančius svetainėje, nebent jie įjungia vaizdo įrašą.
Duomenų rinkimo tikslas ir apimtis bei paslaugų teikėjo tolesnis jų apdorojimas ir naudojimas paslaugų teikėjams, o taip pat jūsų teisės šiuo klausimu ir nustatymai, kurie užtikrina jūsų privatumo apsaugą, yra aprašyti "Google" privatumo politikoje.
TRUSTMATE - ATSILIEPIMAI MŪSŲ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
Internetinės parduotuvės klientas turi galimybę savanoriškai pateikti nuomonę apie internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes ar aptarnavimą. Nuomonę taip pat galima išreikšti ir apie kitus svarbius aspektus. Po Internetinėje parduotuvėje atliktų pirkimų Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui el. laišką su prašymu pateikti nuomonę ir nuorodą į specialią formą, leidžiančią ją išsakyti. Internetinėje formoje galima atsakyti į Pardavėjo klausimus apie pirkinius, jų įvertinimą, pridėti savo nuomonės aprašymą ir įsigytos prekės nuotraukas. Jei gavus pirmąjį kvietimą pateikti nuomonę, nuomonė nebus pateikta, Pardavėjas pakvies tą padaryti pakartotinai. Nuomonę gali pareikšti tik tas Vartotojas, kuris pirko Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo pateiktą nuomonę Pardavėjas skelbia internetinėje parduotuvėje ir TrustMate.io platformoje. Klientas negali naudoti nuomonės pateikimo neteisėtiems veiksmams, ypač nesąžiningos konkurencijos veiksmams prieš Pardavėją arba veiksmams, kuriais pažeidžiamos Pardavėjo ar trečiųjų asmenų asmeninės, intelektinės nuosavybės ar kitos teisės. Nuomonė gali būti pateikiama tik dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytų produktų. Draudžiama sudaryti fiktyvias / apsimestines pirkimo-pardavimo sutartis, siekiant išsakyti nuomonę. Pardavėjas negali būti nuomonės autorius. Išduotą nuomonę jos autorius gali bet kada pašalinti.
Live-Chat-Tawk.to
Jei norėdami susisiekti su mumis, Jus naudojate Live-Chat-Tawk.to pokalbių įrankį, Jūsų savanoriškai pateikti duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, pranešimo turinys) bus tvarkomi tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausą. Tai padeda įgyvendinti mūsų teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t.y. užtikrinti efektyvų ryšį su mumis. Tiesioginių pokalbių įrankis yra paslauga, kurią mums teikia trečiosios šalies paslaugų teikėjas – tawk.to inc. 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, NV, 89119, kuris užtikrina jo funkcionalumo išlaikymą. Mūsų bendradarbiavimas grindžiamas standartinėmis Europos Komisijos priimtomis duomenų apsaugos sąlygomis.
„CookieYes“ platformos naudojimas vartotojų sutikimų valdymui
Mūsų svetainė naudoja sutikimų valdymo įrankį „CookieYes“ tam, kad pateiktų Jums informaciją apie mūsų svetainėje naudojamas slapukais pagrįstas technologijas ir gautų, tvarkytų bei dokumentuotų Jūsų sutikimą Jūsų asmens duomenų tvarkymui šiomis technologijomis. Tai atitinka BDAR 6 str. 1c dalį, būtiną atliekant mūsų teisinį įsipareigojimą pagal BDAR 7 str. 1 d., kuriame nurodyta, kad duomenų tvarkymo pagal sutikimą atveju duomenų valdytojas turi gebėti įrodyti, kad duomenų subjektas sutiko su jų tvarkymu. „CookieYes“ sutikimų valdymo įrankis yra bendrovės „CookieYes Limited“, 3 Warren Yard Warren Park, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5NW, Jungtinė Karalystė, įmonės numeris 13074037, PVM mokėtojo kodas GB381305513, kuri tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu ir mums nurodžius, paslauga. Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, „CookieYes“ serveris išsaugo serverio žurnalo bylą („Log“), kuriame yra Jūsų anonimizuotas IP adresas, apsilankymo data ir laikas, įrenginio ir naršyklės informacija bei informacija apie Jūsų sutikimą dėl atskirų slapukų. Jūsų duomenys bus ištrinti po trejų metų, nebent pagal 6 str. 1a dalį Jūs duosite nedviprasmišką sutikimą toliau naudoti šiuos duomenis arba, vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais, pasiliksime teisę toliau naudoti duomenis kitais teisiškai leistinais tikslais, apie kuriuos informuojame šioje privatumo politikoje.

8. Kontaktiniai duomenys ir jūsų teisės
Jūs turite teisę nemokamai saugoti informaciją apie savo asmens duomenis, taip pat teisę ją ištaisyti, apriboti apdorojimą, ištrinti ar perduoti.
Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo, duomenų ištaisymo, blokavimo ar ištrynimo ir sutikimo ar prieštaravimo atšaukimo dėl konkrečių duomenų naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją: HORN DISTRIBUTION (LT) UAB J.Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius el. paštas:  vilnius@audioforum.eu


Be to, jūs galite pateikti skundą atitinkamai kontrolės įstaigai.

*******************************************************************
Teisė pareikšti prieštaravimus
Remiantis privatumo politika mes tvarkome asmens duomenis analizės ir interesų įvertinimo kontekste, kad galėtume užtikrinti mūsų teisėtus interesus, tačiau jūs turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui, toks jūsų sprendimas turės įtakos ir ateityje. Jei apdorojimas vyksta tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs galite pasinaudoti teise prieštarauti bet kuriuo metu. Jei apdorojimas skirtas kitiems tikslams, jūs turite teisę pateikti prieštaravimus tik dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija.

Kai pasinaudosite savo teise pateikti prieštaravimus, mes daugiau neapdorosime jūsų asmeninės informacijos, nebent įrodysime, kad yra teisėtų pagrįstų duomenų tvarkymo pagrindų ir kad jie yra aukščiau jūsų interesų ir teisių arba jei apdorojimas yra skirtas siekti, vykdyti arba apginti reikalavimus.
Aukščiau nurodyta informacija netaikoma, kai duomenų apdorojimas atliekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Šiuo atveju mes toliau neapdorosime jūsų asmeninių duomenų aukščiau nurodytu tikslu.