Informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

Teisė atsisakyti sutarties Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 45 dienas, nenurodydami jokios priežasties. Sutarties atsisakymo terminas baigiasi, praėjus 45 dienoms nuo tos dienos, kai gavote prekes arba kai prekes gavo Jūsų nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite nedviprasmišku pareiškimu (pvz., paštu arba el. paštu lithuania@audioforum.eu išsiųstu laišku) informuoti mus Audio Forum, Žalgirio g.135, LT-08217 Vilnius, Lietuva apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Galite naudoti pavyzdinę atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma. Siekiant išlaikyti sutarties atsisakymo terminą, prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo terminui, pakanka atsiųsti informaciją apie tai, kad naudojatės teise atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymo pasekmės Jei atsisakysite šios sutarties, mes grąžinsime Jums visus iš Jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl Jūsų pasirinkto pristatymo tipo, kuris nėra pigiausias mūsų pasiūlytas standartinis pristatymas). Mokėjimai bus grąžinti nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie Jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties. Mokėjimą grąžinsime, naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote, atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kuriuo atveju Jus neturėsite jokių papildomų išlaidų, susijusių su šiuo sumos grąžinimu. Mes pasiimsime prekes ir apmokėsime jų grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį naudojant jas kitaip, nei buvo būtina, norint nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimą. Teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma:

  • sutartims, kuriose paslaugos objektas yra prekės, pristatomos sandarioje pakuotėje, kurių atidarius pakuotę negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei prekes pristačius, pakuotė buvo atidaryta.

   

PAVYZDINĖ SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA
(VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMO 2 PRIEDAS)


Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

(šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties)
    Adresatas: Bendrovės duomenys Telefonas El. pašto adresas

    Šiuo aš/mes (*) pranešu/pranešame (*) apie atsisakymą nuo toliau nurodytų prekių pardavimo sutarties (*) sutarties dėl toliau nurodytų prekių tiekimo (*) sutarties dėl konkrečios užduoties, pagal kurią turi būti pagamintos toliau nurodytos prekės (*) / toliau nurodytos paslaugos teikimo sutarties (*)  

  Sutarties sudarymo (*) / gavimo (*) data
   Užsakymo numeris/ sąskaitos faktūros numeris
  Vartotojo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
  Vartotojo (-ų) adresas
  Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei forma pateikiama raštu)
  Data (*) Nereikalinga išbraukti.  

  SKUNDAI  

Kaip pateikti skundą Visus skundus, liečiančius prekes ar internetinę parduotuvę galite pateikti:

  • raštu, išsiunčiant skundą adresu: Audio Forum, Žalgirio g. 135, LT-08217 Vilnius, Lietuva
  • elektronine forma el. paštu adresu: lithuania@audioforum.eu

Skunde nurodyta prekė gali būti siunčiama arba grąžinama adresu: Audio Forum, Žalgirio g. 135, LT-08217 Vilnius, Lietuva.   Kokią informaciją nurodyti skunde Skundo aprašyme rekomenduojama nurodyti: (1)   informaciją ir aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, ypač pažeidimų ar sutarties neatitikimo tipą ir datą; (2)   būdą, kaip užtikrinti, kad prekė atitiktų sutartį, arba pareiškimą dėl kainos sumažinimo, sutarties atsisakymą ar kitą reikalavimą; ir (3)   skundo pareiškėjo kontaktinius duomenis – tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą. Aukščiau išdėstyti reikalavimai yra tik rekomendacijos ir neturi įtakos skundų, pateiktų be rekomenduojamo skundo aprašymo, efektyvumui. Skundo nagrinėjimo metu pasikeitus skundą pateikusio asmens nurodytiems kontaktiniams duomenims, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui. Prie skundo gali būti pridedami su skundo dalyku susiję įrodymai (pvz., nuotraukos, dokumentai ar prekė). Taip pat galime paprašyti skundo pateikėjo pateikti papildomą informaciją arba atsiųsti įrodymus (pvz., nuotraukas), jei tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą.   Kada gausite atsakymą į skundą Pardavėjas atsakys į skundą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos.   Kur galite rasti skundus liečiančias teisines nuostatas Atsakomybės už gaminio atitiktį sutarčiai pagrindą ir apimtį apibrėžia visuotinai taikomi įstatymai, visų pirma Civilinis kodeksas ir Vartotojų teisių įstatymas. Turime du atsakomybės už gaminio atitiktį sutarčiai tipus:

  • Pardavėjo įstatyminė atsakomybė – tai atsakomybė, kylanti iš teisės aktų; toliau rasite išsamią informaciją, kur tai reglamentuojama; vartotojų atveju ši atsakomybė negali būti atmesta;
  • sutartinė (pvz., garanto suteikiama garantija) – tai papildoma atsakomybė, taikoma, kai konkrečiam produktui taikoma garantija. Garantiją gali suteikti ne Pardavėjas, o kitas subjektas (pvz., gamintojas). Išsamias nuostatas dėl atsakomybės pagal garantiją rasite garantinėje kortelėje arba kitoje vietoje, susijusioje su garantijos suteikimu;